Forside

Velkommen til Foreningen af Yngre Kriminologers hjemmeside.

Vi glæder os til at se dig i 2016! Hold øje med arrangementer her, eller på facebook: http://www.facebook.com/groups/FYKgruppe/

Program for foråret 2018

Gadevold
Foredrag v. Lasse Liebst, Postdoc, Sociologisk Institut, KU
Mandag d. 5. februar kl. 17-19

Ungdomskriminalitet, sanktioner og uddannelse
Foredrag v. Britt Østergaard Larsen, Postdoc, TrygFondens Børneforskningscenter
Onsdag d. 28. februar kl. 17-19

Når ofre for seksuelle overgreb møder politiet
Foredrag v. Malthe Øland Ribe og Sofie Mulvad fra Justitsministeriets Forskningskontor
Mandag d. 19. marts kl. 17-19

Besøg hos Røde Kors med oplæg om aktiviteter på fængselsområdet
Oplæg v. Anne Karen Ursø om fængselsbesøgstjenesten
Oplæg v. Line Lausted om Primus Motor
Tirsdag d. 17. april kl. 17-19
Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

Besøg af Fangekoret
Louise Adrian og to eks-indsatte fortæller om Fangekoret og giver et par numre
Torsdag d. 24. maj kl. 17-19

Arrangementer foregår på Københavns Universitet, Søndre Campus, Det Juridiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, lokale 8A-0-57
Tilmelding til foredrag er ikke nødvendig. Arrangementerne er åbne for alle.
Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer pris: 30 kr.
Få mere info på fyk.dk eller på facebook/groups/FYKgruppe

FYK inviterer til foredraget Sproget som bevismateriale: Retslingvistik i kriminalsager

FYK inviterer til foredrag med Tanya Karoli Christensen

Sproget som bevismateriale: Retslingvistik i kriminalsager

Internationalt, og så småt nationalt, er der voksende interesse for at anvende sprogvidenskabelige metoder i efterforskningsmæssige spørgsmål. Lektor, ph.d. Tanya Karoli Christensen fra Københavns Universitet vil præsentere hvilke metoder en sprogforsker kan anvende til at indsnævre feltet af mistænkte (såkaldt sprogligt-demografisk profilering) eller til at vurdere om en mistænkt kan være ophavsmand eller –kvinde til tekster der indgår i en kriminalsag (såkaldt ophavsanalyse). Til slut skal vi høre om det nye forskningsprojekt i trusler, som Carlsbergfondet netop har bevilget penge til.

Arrangementet finder sted på Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixen Plads, i lokale 8A-0-57. (Bygning 8A, stueetagen, lokale 57). Hvis man går ind ad hovedindgangen tæt ved Islands Brygge metrostation, skal man blot følge den lange gang, så er det lokalet på venstre hånd ved biblioteket.

Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål og debat.
Arrangementet foregår tirsdag d. 12. december kl. 17.00 – 19.00.

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi ses!

NB. Ny dato!!! FYK inviterer til foredrag med professor i etik og retsfilosofi på RUC Jesper Ryberg, som har udgivet bogen ”Domstolens blinde øje – Om ubevidste biases i retssystemet”.

FYK inviterer til foredrag med professor i etik og retsfilosofi på RUC Jesper Ryberg,
Der er i dag en omfattende international forskning, der viser, at menneskers handlinger og vurderinger ofte er påvirket af ubevidste faktorer. Kan man tænke sig, at det også gælder for dommere, og at ubevidste forhold dermed kan have indflydelse på retlige afgørelser? I foredraget vil Jesper Ryberg gennemgå en del af den nyeste forskning, der viser, at der på en lang række punkter er risiko for, at afgørelser om både skyld og om straffeudmåling kan være påvirket af ubevidste biases.

Arrangementet finder sted på Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixen Plads, i lokale 8A-0-57. (Bygning 8A, stueetagen, lokale 57)

Tirsdag d. 28. november kl. 17-19

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.

FYK inviterer til foredrag med Cand. Psych. Liv Stoltze Gaborit

Politiske fanger i Myanmar – mellem anerkendelse og undertrykkelse

- Hvordan er livet for politiske fanger i Burmesiske fængsler?

- Hvorfor er anerkendelse vigtigt for politiske fanger selv efter løsladelse?

Få svaret på disse spørgsmål og hør mere om Burmesiske indsattes oplevelser når Liv Gaborit præsenterer sin forskning efter 8 måneders feltarbejde i Myanmar.

Arrangementet finder sted på Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixen Plads, i lokale 8A-0-57. (Bygning 8A, stueetagen, lokale 57)

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi ses!

FYK inviterer til foredrag med Lektor, ph.d. Annemette Nyborg Lauritsen, Ilisimatusarfik/ Grønlands Universitet

I 2018 får Grønland sit første fængsel – eller lukkede anstalt, som den kaldes, og dermed bliver Grønland som landet uden fængsel endeligt fortid. Allerede før det første fængsel slår dørene op, er Grønland det hårdest straffende land i Skandinavien, med et fangetal der er blandt de højeste i Europa.
På baggrund af journalstudier præsenteres sociale kendetegn ved den grønlandske fangebefolkning, og hvordan det grønlandske velfærdssamfund håndterer den del af befolkningen som anbringes i anstalterne.

Arrangementet finder sted på Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixen Plads, i lokale 8A-0-57. (Bygning 8A, stueetagen, lokale 57)

Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål og debat.

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi ses!

FYK inviterer til foredrag med Peter Scharff Smith

Varetægtsfængsling – Danmarks hårdeste straf?

• Hvad sker der egentlig når man bliver varetægtsfængslet? Hvordan er vilkårene for de varetægtsfængslede og stemmer disse overens med den såkaldte uskyldsformodning?

• Kan det passe, at de varetægtsfængslede behandles dårligere end dømte afsonere?

Få svaret på disse og mange andre spørgsmål, når den første større undersøgelse af varetægtsfængsling i Danmark i over 40 år præsenteres.

Arrangementet finder sted på Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixen Plads, i lokale 8A-0-57. (Bygning 8A, stueetagen, lokale 57)

Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål og debat.
Arrangementet foregår onsdag d. 6. sep. kl. 17.00 – 19.00.

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi ses!

Program for efteråret 2017

Varetægtsfængsling - Danmarks hårdeste straf?
Foredrag ved Professor Peter Scharff Smith
Onsdag d. 6. september kl. 17-19

Den grønlandske fangebefolkning – Et udvidet selvmord?
Foredrag ved Lektor Annemette Lauritzen
Tirsdag d. 19. september kl. 17-19

Radikalisering – Hvad ved vi?
Foredrag ved VINK-sekretariatet
Onsdag d. 4.oktober kl. 17-19

Politiske fanger i Myanmar – Mellem anerkendelse og undertrykkelse
Foredrag ved Cand. Psych. Liv Stoltze Gaborit
Tirsdag d. 7. november kl. 17-19

Domstolens blinde øje
Foredrag ved Professor Jesper Ryberg
Tirsdag d. 21. november kl. 17-19

Sproget som bevismateriale
Foredrag ved Lektor Tanya Karoli Christensen
Tirsdag d. 12. december kl. 17-19

Arrangementer foregår på Københavns Universitet, Søndre Campus, Det Juridiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, lokale 8A-0-57
Tilmelding til foredrag er ikke nødvendig. Arrangementerne er åbne for alle.
Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer pris: 30 kr.
Få mere info på fyk.dk eller på facebook/groups/FYKgruppe

Bestyrelsesmedlemmer søges

Vi inviterer medlemmer og kommende medlemmer af FYK's bestyrelse til generalforsamling. Også medlemmer og kommende medlemmer af foreningen er meget velkomne.

Da både Formanden Anne Mette Lustrup og den kommunikationsansvarlige Nanette Bak Andersen som sammenlagt har været i foreningen i 25 år, trapper ned, bliver der rykket rundt på posterne i bestyrelsen.
Derfor har du en gylden mulighed at få noget spændende på dit CV ved at blive en del af bestyrelsen.
Hvis du vælger at stille op til kommunikationsposten bliver du synlig i det kriminologiske miljø. Der skal lægges gennemsnitligt 1-2 timer ugentligt i foreningen. Vil du høre mere eller vælger du at stille op kan du skrive til Anne Mette Lustrup på formand@fyk.dk eller finde hende her på siden.

Efter generalforsamlingen vil der være et bestyrelsesmøde hvor vi konstituerer bestyrelsen, og derefter går vi ud og spiser på et hemmeligt sted. Der vil være lidt egenbetaling, men FYK giver en del af regningen.

Generalforsamlingen foregår på CSS, det gamle kommunehospital, på Østre Farimagsgade i lokale 4.1.18. Det vil sige i bygning 4, 1. sal, lokale 18 (Indgang E.)

FYK søger bestyrelsesmedlemmer, særligt en kommunikationsansvarlig.

Jeg har besluttet mig at træde tilbage som den ansvarlige for kommunikationen i FYK. Om et år træder jeg helt ud af bestyrelsen og overlader tøjlerne til de unge. Det betyder at vi søger en ny kommunikationskyndig med hjerte for kriminologien i FYK. Jeg har haft fantastiske 12 år i FYK, 3 år som formand, 1 år som næstformand, men tiden hvor jeg har stået for kommunikationen har været mig mest kær og har givet mig et stort netværk.
Jeg har lavet plakater, stået for vores LinkedIn, Facebook og vores hjemmeside. Jeg har holdt de andre bestyrelsesmedlemmer i ørerne for at få datoer og tekster på plads til at få dem lagt ud i cyberspace. Og det er der en ny der skal stå for. (Minus hjemmesiden, den styrer jeg stadig).
18. maj er der generalforsamling med efterfølgende middag, og du skal skrive til formanden Anne Mette Lustrup hvis du ønsker at stille op enten til kommunikationsposten eller til bestyrelsen generelt. Du er også velkommen til at skrive til mig og høre mere.
Your partner in crime, Nanette.