Forside

Velkommen til Foreningen af Yngre Kriminologers hjemmeside.

Vi glæder os til at se dig i 2016! Hold øje med arrangementer her, eller på facebook: http://www.facebook.com/groups/FYKgruppe/

FYK inviterer til foredrag: Indsat far, udsat barn? Hverdagsliv og trivsel blandt børn af fængslede

Fængselsstraf berører ikke blot det enkelte lovbrydende individ, men får også konsekvenser for den indsattes børn. Mellem 5 og 6 procent af en børneårgang oplever, inden de fylder 18 år, at deres far eller mor afsoner en fængselsdom.
Den foreliggende forskning peger på, at en forældres fængsling berører både familiens økonomiske situation og sammensætning. Desuden oplever børn af fængslede usikkerhed, tabu og social eksklusion i forhold i skole og fritiden. Der findes imidlertid stort set ingen særlige indsatser rettet mod denne børnegruppe Helene Oldrup og Rikke Fuglsang forskere og ph.d. fra SFI har undersøgt hverdagsliv og trivsel blandt disse børn og unge og giver viden om, hvilken betydning forældres – særligt fædres – fængsling har for deres børn. Det gør den ved at belyse, hvordan indsatte forældres forskellige fængselsforløb og forskellige familiebaggrunde har betydning for børnenes hverdagsliv og trivsel. Undersøgelsen beskriver desuden børnenes vilkår med fokus på deres materielle vilkår, deres familieliv med en far i fængsel, relationen til faren og hverdagen i skolen og fritiden.

Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål og debat.

Arrangementet foregår onsdag d. 22. feb. kl. 17.00 – 19.00.
I lokale 4.1.18 på CSS (Kommunehospitalet), bygning 4, 1.sal, lokale 18

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi ses!

FYK inviterer til foredrag med Professor Emeritus Flemming Balvig

Kriminaliteten der forsvandt?

Det er blevet kaldt det problem, som i disse år burde optage kriminologer og kriminalpolitisk interesserede mest:
Hvorfor har kriminaliteten i en længere periode tilsyneladende været faldende – i New York, i Canada, i England – ja, rigtig mange steder, herunder i Danmark. Alligevel fremstår det stadig som et mysterium, der ikke rigtig har givet os den viden om, hvordan kriminalitet kan formindskes, som den burde kunne gøre.
Det er ikke teorier der mangler, men undersøgelser og analyser, der kan vælge og vrage mellem dem. På baggrund af helt nye danske undersøgelser kommer Professor Emeritus Flemming Balvig med et bud på, hvad det er, der foregår.

Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål og debat.
Arrangementet foregår onsdag d. 1. feb kl. 17.00 – 19.00.

OBS: Som noget nyt foregår FYKs arrangementer nu på CSS, det gamle kommunehospital, på Østre Farimagsgade i lokale 4.1.18.

Det vil sige i bygning 4, 1. sal, lokale 18 (Indgang E.)

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK)
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer
Der vil blive serveret lidt forfriskninger
Tilmelding er ikke nødvendig
Vi ses!

FYK inviterer til foredrag med Aydin Soei: Modborgerskab og kriminalitet:

Hvordan vender vi unge mænd med etnisk minoritetsbaggrunds oplevelse af modborgerskab til medborgerskab?
Aydin vil forsøge at besvare dette spørgsmål ved at afdække udviklingen i landets udsatte boligområder fra slutningen af 90’erne og frem.

Undervejs tager Aydin livtag med de stigende problemer med afbrændinger og organiserede bander i udsatte boligområder og kommer med bud på, hvordan vi kan bryde den tendens, hvor mange unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund udvikler sig til vor tids pjalteproletariat og mens deres søstre på den anden side synes at klare sig stadigt bedre.

Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål og debat.
Arrangementet foregår mandag d. 23. jan kl. 17.00 – 19.00.

OBS: Som noget nyt foregår FYKs arrangementer nu på CSS, det gamle kommunehospital, på Østre Farimagsgade i lokale 4.1.18.

Det vil sige i bygning 4, 1. sal, lokale 18 (Indgang E.)

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi ses!

Forårsprogram 2017

Modborgerskab og kriminalitet
Foredrag ved Sociolog Aydin Soei
Mandag d. 23. januar kl. 17-19

Kriminaliteten der forsvandt?
Foredrag ved Professor Emeritus Flemming Balvig
Onsdag d. 1. februar kl. 17-19

Børn af fængslede
Foredrag ved Rikke Fuglsang og Helene Oldrup - Ph.d. og forskere fra SFI
Onsdag d. 22. februar kl. 17-19

Min søn blev IS-kriger – En mors fortælling
Foredrag ved Karolina Dam
Tirsdag d. 14. marts kl. 17-19

‘Jihadi Badass’:
Some criminological notes on the seductions of terrorism
Foredrag ved Professor Keith Hayward
Torsdag d. 27. april kl. 17-19

CrimeWine Vinsmagning
Kun for medlemmer, mere info følger om pris og tilmelding
Onsdag d. 24. maj kl. 17.00-20.00

Arrangementer foregår på Københavns Universitet Øster Farimagsgade 5, Sociologisk Institut lokale 4.1.18 med mindre andet fremgår

Tilmelding til foredrag er ikke nødvendig. Arrangementerne er åbne for alle.
Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer pris: 30 kr.
Få mere info på fyk.dk eller på facebook/groups/FYKgruppe

Sønderbro 24/11 er aflyst.

Vi er meget ked af at melde ud så sent, men vi er blevet nødt til at aflyse dagens arrangement.

Foreningen for Yngre Kriminologer inviterer til foredrag ved ph.d. Julie Laursen.

Julies ph.d. afhandling undersøger de kognitive færdighedsprogrammer i danske fængsler.
Afhandlingen har et særligt fokus på Kriminalforsorgens oplæring af straffedømte i sociale kompetencer, følelseskontrol og kommunikative færdigheder i Det Kognitive Færdighedsprogram, Anger Management og opfølgningsprogrammet Booster. Afhandlingen er en kvalitativ undersøgelse af indholdet i de kognitive programmer, samt både instruktører og deltageres opfattelser af samme.

Foredraget finder sted torsdag d. 1. december kl. 17-19 i Studiegården, Studiestræde 6, Anneks A.

FYK er vært for lidt forfriskninger. Arrangementet er gratis for medlemmer af FYK, for andre koster det 30 kr.

Kontingent

Kære alle FYK'ere
Efterårssæsonen er skudt igang - og vi har brug for din medlemsstøtte, så vi også kan lave en masse arrangementer til foråret - som medlem har man også adgang til særarrangementer.
Det koster den nette sum af 200 kr. for et år (2 sæsoner) - men kun 100 kr. for pensionister/studerende.
Penge skal indbetales på vores konto ( Reg. 1551 kontonummer 16490288) skriv din email i indbetalingsfeltet, så bliver du kvitteret med en bekræftelse :) Man kan også komme os i forkøbet og følge instruksen her: http://www.fyk.dk/node/5
Alternativt kan I indmelde jer på dagen for et arrangement.
Håber I vil hjælpe os!
Venlig hilsen bestyrelsen
Ps. Der bliver tjekket mails løbende, men forvent at der kan forekomme noget forsinkelse på svar.
PPS. Man kan også vælge at betale for det enkelte arrangement på dagen - det koster 30 kr. - indtil videre

Foreningen af Yngre Kriminologer inviterer til besøg på Sønderbro – Den Sikrede Institution.

Foreningen af Yngre Kriminologer inviterer til besøg på Sønderbro – Den Sikrede Institution.
I Danmark findes der i alt otte sikrede institutioner, der adskiller sig fra andre sociale døgninstitutioner ved at være aflåst og indhegnet, således at de unge, der er placeret på institutionen, ikke kan forlade området.
Målgruppen for Sønderbro er hovedsageligt unge mellem 14 og 18 år. De unge er primært placeret på Sønderbro, fordi de er i en ungdomssanktion under fase 1, fordi de er under pædagogisk opsyn eller fordi de er i varetægtssurrogat - der træder i stedet for varetægtsfængsling - da unge under 18 år ikke må sidde i fængsel eller arresthus sammen med voksne.
De unge på Sønderbro har ofte svære sociale problemstillinger og
misbrugsproblematikker, og tilbydes derfor forskellige tiltag til at afhjælpe og udrede deres situation, så den unge har bedre handlemuligheder efter opholdet.
Besøgsmødet vil bestå i en rundvisning på institutionen og efterfølgende mulighed for at høre mere om hverdagen på institutionen og de ansattes arbejde med de unge.

Besøget finder sted torsdag d. 24. november kl. 17.00 – 19.00.
Vi mødes 5 min. før foran Sønderbro på
Sundholmsvej 42, 2300 København S

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding senest tirsdag d. 22/11 på tilmelding@fyk.dk (Tjek dit spamfilter for godkendelse af din tilmelding, og tilkendegiv i din email at det ikke er spam - vi har erfaret at vores svar ofte ender i spamfilteret).
Der er plads til 45 besøgende,
hvorfor tilmeldingen vil foregå efter et ”først-til-mølle”-princip.
Vi ses!

FYK fejrer 20 års jubilæum

Jubilæumsforedrag v. lektor i kriminologi Lars Holmberg

Forebyggelse, evidens og forretning

Hvad skal der til for, at forebyggelse kan kaldes "evidens-baseret"? Kan vi være sikre på, at evidens-baserede indsatser virker? Og hvad sker der, når forebyggelse bliver forretning? Dette er nogle af de spørgsmål, Lars Holmberg vil tage op i sit indlæg, som tager udgangspunkt i et par konkrete forebyggelsestiltag, som muligvis ikke er helt så virksomme, som de påstås at være.

Efterfølgende inviterer vi til en jubilæumsreception
Fredag d. 4. november kl. 16-19
Arrangementet er gratis for alle og foregår i kantinen 3. sal, Studiegården, Studiestræde 6, København K
Tilmeld dig gerne i begivenheden på www.facebook.com/groups/FYKgruppe/