Forside

Velkommen til Foreningen af Yngre Kriminologers hjemmeside.

Vi glæder os til at se dig i 2016! Hold øje med arrangementer her, eller på facebook: http://www.facebook.com/groups/FYKgruppe/

FYK inviterer til foredrag om ungdomskriminalitet, sanktioner og uddannelse.

Til FYK's andet fyraftensarrangement sættes der fokus på det højaktuelle tema om ungdomskriminalitet, sanktioner og uddannelse.

Hvilken betydning har sanktioner af unge, der er involveret i kriminalitet, for deres fremtidige kriminalitet og uddannelsesmæssige resultater? Det vil forsker og Postdoc Britt Ø. Larsen fortælle om på baggrund af resultaterne fra sin Ph.d.-afhandling, hvor hun blandt andet har evalueret effekterne af reformen, som sænkede den kriminelle lavalder til 14 år.

Arrangementet finder sted på Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixen Plads, i lokale 8A-0-57. (Bygning 8A, stueetagen, lokale 57). Hvis man går ind ad hovedindgangen tæt ved Islands Brygge metrostation, skal man blot følge den lange gang, så er det lokalet på venstre hånd ved biblioteket.

Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål og debat.
Arrangementet foregår mandag d. 5. februar kl. 17.00 – 19.00.

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi ses!

Foredrag om gadevold, med post.doc. Lasse Liebst.

FYK åbner forårssæsonen 2018 med et besøg af post.doc. Lasse Liebst, en af to danske sociologer, der i et studie af gadevold har kortlagt, hvordan tilfældige gadekonflikter opstår, og hvad der får dem til at eskalere voldeligt.

Med brug af kilder som politirapporter og videoovervågning har det været muligt at komme så tæt på gadevolds-situationen som muligt, hvilket har været medvirkende til at punktere en række sejlivede myter – blandt andet, at samfundet er blevet mere voldeligt, og at folk i byen ikke griber ind over for vold.

Arrangementet finder sted på Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixen Plads, i lokale 8A-0-57. (Bygning 8A, stueetagen, lokale 57). Hvis man går ind ad hovedindgangen tæt ved Islands Brygge metrostation, skal man blot følge den lange gang, så er det lokalet på venstre hånd ved biblioteket.

Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål og debat.
Arrangementet foregår mandag d. 5. februar kl. 17.00 – 19.00.

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi ses!

Program for foråret 2018

Gadevold
Foredrag v. Lasse Liebst, Postdoc, Sociologisk Institut, KU
Mandag d. 5. februar kl. 17-19

Ungdomskriminalitet, sanktioner og uddannelse
Foredrag v. Britt Østergaard Larsen, Postdoc, TrygFondens Børneforskningscenter
Onsdag d. 28. februar kl. 17-19

Når ofre for seksuelle overgreb møder politiet
Foredrag v. Malthe Øland Ribe og Sofie Mulvad fra Justitsministeriets Forskningskontor
Mandag d. 19. marts kl. 17-19

Besøg hos Røde Kors med oplæg om aktiviteter på fængselsområdet
Oplæg v. Anne Karen Ursø om fængselsbesøgstjenesten
Oplæg v. Line Lausted om Primus Motor
Tirsdag d. 17. april kl. 17-19
Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

Besøg af Fangekoret
Louise Adrian og to eks-indsatte fortæller om Fangekoret og giver et par numre
Torsdag d. 24. maj kl. 17-19

Arrangementer foregår på Københavns Universitet, Søndre Campus, Det Juridiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, lokale 8A-0-57
Tilmelding til foredrag er ikke nødvendig. Arrangementerne er åbne for alle.
Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer pris: 30 kr.
Få mere info på fyk.dk eller på facebook/groups/FYKgruppe

FYK inviterer til foredraget Sproget som bevismateriale: Retslingvistik i kriminalsager

FYK inviterer til foredrag med Tanya Karoli Christensen

Sproget som bevismateriale: Retslingvistik i kriminalsager

Internationalt, og så småt nationalt, er der voksende interesse for at anvende sprogvidenskabelige metoder i efterforskningsmæssige spørgsmål. Lektor, ph.d. Tanya Karoli Christensen fra Københavns Universitet vil præsentere hvilke metoder en sprogforsker kan anvende til at indsnævre feltet af mistænkte (såkaldt sprogligt-demografisk profilering) eller til at vurdere om en mistænkt kan være ophavsmand eller –kvinde til tekster der indgår i en kriminalsag (såkaldt ophavsanalyse). Til slut skal vi høre om det nye forskningsprojekt i trusler, som Carlsbergfondet netop har bevilget penge til.

Arrangementet finder sted på Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixen Plads, i lokale 8A-0-57. (Bygning 8A, stueetagen, lokale 57). Hvis man går ind ad hovedindgangen tæt ved Islands Brygge metrostation, skal man blot følge den lange gang, så er det lokalet på venstre hånd ved biblioteket.

Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål og debat.
Arrangementet foregår tirsdag d. 12. december kl. 17.00 – 19.00.

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi ses!

NB. Ny dato!!! FYK inviterer til foredrag med professor i etik og retsfilosofi på RUC Jesper Ryberg, som har udgivet bogen ”Domstolens blinde øje – Om ubevidste biases i retssystemet”.

FYK inviterer til foredrag med professor i etik og retsfilosofi på RUC Jesper Ryberg,
Der er i dag en omfattende international forskning, der viser, at menneskers handlinger og vurderinger ofte er påvirket af ubevidste faktorer. Kan man tænke sig, at det også gælder for dommere, og at ubevidste forhold dermed kan have indflydelse på retlige afgørelser? I foredraget vil Jesper Ryberg gennemgå en del af den nyeste forskning, der viser, at der på en lang række punkter er risiko for, at afgørelser om både skyld og om straffeudmåling kan være påvirket af ubevidste biases.

Arrangementet finder sted på Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixen Plads, i lokale 8A-0-57. (Bygning 8A, stueetagen, lokale 57)

Tirsdag d. 28. november kl. 17-19

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.

FYK inviterer til foredrag med Cand. Psych. Liv Stoltze Gaborit

Politiske fanger i Myanmar – mellem anerkendelse og undertrykkelse

- Hvordan er livet for politiske fanger i Burmesiske fængsler?

- Hvorfor er anerkendelse vigtigt for politiske fanger selv efter løsladelse?

Få svaret på disse spørgsmål og hør mere om Burmesiske indsattes oplevelser når Liv Gaborit præsenterer sin forskning efter 8 måneders feltarbejde i Myanmar.

Arrangementet finder sted på Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixen Plads, i lokale 8A-0-57. (Bygning 8A, stueetagen, lokale 57)

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi ses!

FYK inviterer til foredrag med Lektor, ph.d. Annemette Nyborg Lauritsen, Ilisimatusarfik/ Grønlands Universitet

I 2018 får Grønland sit første fængsel – eller lukkede anstalt, som den kaldes, og dermed bliver Grønland som landet uden fængsel endeligt fortid. Allerede før det første fængsel slår dørene op, er Grønland det hårdest straffende land i Skandinavien, med et fangetal der er blandt de højeste i Europa.
På baggrund af journalstudier præsenteres sociale kendetegn ved den grønlandske fangebefolkning, og hvordan det grønlandske velfærdssamfund håndterer den del af befolkningen som anbringes i anstalterne.

Arrangementet finder sted på Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixen Plads, i lokale 8A-0-57. (Bygning 8A, stueetagen, lokale 57)

Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål og debat.

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi ses!

FYK inviterer til foredrag med Peter Scharff Smith

Varetægtsfængsling – Danmarks hårdeste straf?

• Hvad sker der egentlig når man bliver varetægtsfængslet? Hvordan er vilkårene for de varetægtsfængslede og stemmer disse overens med den såkaldte uskyldsformodning?

• Kan det passe, at de varetægtsfængslede behandles dårligere end dømte afsonere?

Få svaret på disse og mange andre spørgsmål, når den første større undersøgelse af varetægtsfængsling i Danmark i over 40 år præsenteres.

Arrangementet finder sted på Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixen Plads, i lokale 8A-0-57. (Bygning 8A, stueetagen, lokale 57)

Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål og debat.
Arrangementet foregår onsdag d. 6. sep. kl. 17.00 – 19.00.

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi ses!

Program for efteråret 2017

Varetægtsfængsling - Danmarks hårdeste straf?
Foredrag ved Professor Peter Scharff Smith
Onsdag d. 6. september kl. 17-19

Den grønlandske fangebefolkning – Et udvidet selvmord?
Foredrag ved Lektor Annemette Lauritzen
Tirsdag d. 19. september kl. 17-19

Radikalisering – Hvad ved vi?
Foredrag ved VINK-sekretariatet
Onsdag d. 4.oktober kl. 17-19

Politiske fanger i Myanmar – Mellem anerkendelse og undertrykkelse
Foredrag ved Cand. Psych. Liv Stoltze Gaborit
Tirsdag d. 7. november kl. 17-19

Domstolens blinde øje
Foredrag ved Professor Jesper Ryberg
Tirsdag d. 21. november kl. 17-19

Sproget som bevismateriale
Foredrag ved Lektor Tanya Karoli Christensen
Tirsdag d. 12. december kl. 17-19

Arrangementer foregår på Københavns Universitet, Søndre Campus, Det Juridiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, lokale 8A-0-57
Tilmelding til foredrag er ikke nødvendig. Arrangementerne er åbne for alle.
Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer pris: 30 kr.
Få mere info på fyk.dk eller på facebook/groups/FYKgruppe