Program for foråret 2018

Gadevold
Foredrag v. Lasse Liebst, Postdoc, Sociologisk Institut, KU
Mandag d. 5. februar kl. 17-19

Ungdomskriminalitet, sanktioner og uddannelse
Foredrag v. Britt Østergaard Larsen, Postdoc, TrygFondens Børneforskningscenter
Onsdag d. 28. februar kl. 17-19

Når ofre for seksuelle overgreb møder politiet
Foredrag v. Malthe Øland Ribe og Sofie Mulvad fra Justitsministeriets Forskningskontor
Mandag d. 19. marts kl. 17-19

Besøg hos Røde Kors med oplæg om aktiviteter på fængselsområdet
Oplæg v. Anne Karen Ursø om fængselsbesøgstjenesten
Oplæg v. Line Lausted om Primus Motor
Tirsdag d. 17. april kl. 17-19
Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

Besøg af Fangekoret
Louise Adrian og to eks-indsatte fortæller om Fangekoret og giver et par numre
Torsdag d. 24. maj kl. 17-19

Arrangementer foregår på Københavns Universitet, Søndre Campus, Det Juridiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, lokale 8A-0-57
Tilmelding til foredrag er ikke nødvendig. Arrangementerne er åbne for alle.
Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer pris: 30 kr.
Få mere info på fyk.dk eller på facebook/groups/FYKgruppe