Bestyrelsen

FYK's bestyrelse

FYK's primære mail-adresse: fyk@fyk.dk

Tine Fuglsang (Formand)
Bachelor i sociologi og kandidat i socialt arbejde. Primære interesseområder: kriminalitetsforebyggelse, ungdomskriminalitet og samspil mellem forskning og praksis i sociale indsatser overfor kriminelle
formand@fyk.dk

Anne Mette Lustrup (Næstformand)
Kandidat i sociologi fra Københavns Universitet.
Særlig interesseområder: kriminologi, politi og fængselsliv.

Christina Tang Sørensen (Kommunikationsansvarlig og bestyrelsesmedlem)
Bachelor i Kommunikation og digitale medier, Kandidat i Kriminologi, Aalborg Universitet. Studentermedhjælper ved Det Kriminalpræventive Råd.
Særlige interesser: Ungdomskriminalitet og unge, radikalisering og voldelig ekstremisme, online kriminalitet, kriminalitets diskurser, kriminalitetsforebyggelse, gruppedynamikker og seksuelle overgreb.

Nanette Bak Andersen (Webmaster)
Kandidat i Antropologi med speciale i kriminologi og retspsykologi, Københavns Universitet. Særlige interesser: Frygten for kriminalitet, mediers fremstilling af kriminalitet, forebyggelse, sociale bevægelser og kriminologiformidling, unge og forældreansvar.
fyk@fyk.dk

Frederikke Sofie Schwander (Kasserer og medlemsadministrator)
kasserer@fyk.dk

Stine Menander
Cand.scient.soc; Særlige interesser: forbrydelse og straf, fængslets institutionelle rammer, prisonisering, og virkeligheden efter endt straf.

Monique Blicher Braimovic
M.Sc. Criminology ved Malmø Universitet. Særlige interesseområder: psykosociale påvirkninger, radikalisering, unge med diagnoser, evidensbaseret forskning og forebyggelse.

Maja Bisgaard Olesen
Bachelor i antropologi, Aarhus Universitet, og kandidat i Criminal Justice ved John Jay College of Criminal Justice, City University of New York. Særlige interesseområder: fænglser, uddannelse i fængsler, straf, retspolitik, menneskerettigheder, bandekriminalitet, radikalisering.

Monika J. G. Mogensen
Bachelor i jura, Københavns Universitet
Særlige interesseområder: dansk strafferet og straffeprocess.

Krista Bjerknæs Fallesen