Tidligere arrangementer

2016

Dansk Stalking Center fortalte om hvorfor vi skal tage stalking seriøst, og hvilke konsekvenser stalking kan medføre psykologisk, socialt, økonomisk og samfundsmæssigt. Dansk Stalking Centers arbejde for de udsatte samt stalkerne blev præsenteret. - 25. februar 2016.

Post.doc. Trine Thygesen Vendius fortalte om sit ph.d.-projekt om Europol, cybercrime og proaktiv efterforskning af seksuelle forbrydelser mod børn på nettet. - 17. marts 2016.

Tina Wilchen Christensen, ph.d. fortalte om ph.d.-projektet Radikalisering, exit-processer og løsrivelse fra ekstremistiske miljøer. - 19. april 2016.

Martin R. Christensen, læge på Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet præsenterede organisationen af retsmedicin i Danmark og gav et overblik over nogle af de aspekter arbejdet kan medføre i forbindelse med efterforskning. - 19. maj 2016.

Flere af FYK's faste medlemmer tog på en vandring arrangeret sammen med politihistorisk museum. Vandringen begyndte på Politimuseet, hvorfra vi blev ført rundt og fik spændende kriminologiske beretninger om byen. - 9. juni 2016.

2015

Mathias Smedemark, journaliststuderende og tidligere indsat, fortalte om processen fra at blive indsat til løsladt. - 27. januar 2015.

SSP Samrådets fagudvalg for Genoprettende Ret fortalte om genoprettende processer som alternativ til det traditionelle strafsystem. - 25.februar 2015.

Maria Libak Pedersen, sociolog og ansat i Justitsministeriets Forskningskontor fortalte om resultater fra nyeste undersøgelser om veje ind i og veje ud af rocker- og bandemiljøer. - 25. marts 2015.

Sine Plambech, ph.d. holdt foredraget Offer og kriminel – sexarbejde, trafficking og modsatrettede narrativer. Vi så også filmen ”Beckys Journey”. - 28. april 2015.

Rundvisning for FYK's medlemmer på Antalten ved Herstedvester. - 13. maj 2015.

Jakob Lund, Nanna Ahlmark og Lone Maj Clausen fortalte om praksis og den nyeste forskning i PrisonSMART åndedræt og meditationstræning som exit fra kriminaliet. - 22. september 2015.

Line Greve Jørgensen og Rekha Larsen, kriminalforsorgen, om Bandeexit-progammer i kriminalforsorgen. - 27. oktober 2015.

Nichlas Permin Berger, ph.d. i sociologi om ADHD-diagnosens sociale betydning for klienter/indsatte i Kriminalforsorgen. - 24. november 2015.

Trine Mygind Korsby, ph.d i antropologi om Transnationalt alfonseri og menneskehandelsbagmænd i Rumænien. - 15. december 2015.

2014

Rasmus Højbjerg Jacobsen, Ph.d. i nationaløkonomi. CEBR (Centre for Economics and Business Research) har for Det Kriminalpræventive Råd gennemført en cost-benefit-beregning af den samfundsøkonomiske effekt af kriminalpræventive indsatser. - 21. januar 2014.

Cand. jur Gitte Overgaard og cand. jur Kristiane Korf fortalte om deres speciale ”Far bag tremmer”. Projektet som de har nalyseret har til formål gennem information om børns behov og krisereaktioner at tilbyde redskaber og øge selvindsigten hos de indsatte fædre. - 18. februar 2014.

Morten Enghave Projektleder fra Securitas og en af de tidligere deltagere fortalte om projektet Go-For-It, et privat mentor- og exitprogram for udsatte unge. - 20. marts 2014.

Julie Astrid Galsgaard, psykolog. Foredraget gav et psykologifagligt perspektiv på konfliktråd og tog udgangspunkt i Julie Astrids speciale om emnet. - 10. april 2014.

Kurt Kragh, Forhenværende Kriminalkommisær ved rejseholdet. Han fortalte om drabsmotiver og gerningsmandsprofiler. - 25. september 2014.

Emil Bock Greve, Ph.d. fra Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Han gav en retlig belysning af Politiets efterretningstjeneste. - 27. oktober 2014.

Line Lerche Mørck Ph.d. og lektor i pædagogisk psykologi gav foredraget "Alternativer til ’bande-exit’ – At lære at leve et nyt liv". - 26. november 2014.

Flere af FYK's faste medlemmer tog på besøg på Pension Engelsborg, som er en udslusningsinstitution. - 9. december 2014.

2013

Kira Vrist Rønn, filosof og analytiker i Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter. ’The Epistemology of Intelligence’, om at forstå, udfordre og kvalificere politiets efterretningsarbejde som en vidensgenererendepraksis. - 31. januar 2013.

Turen gik til Vestre fængsel for medlemmer og en stor del af bestyrelsen. - 28. februar 2013.

Bent Isager-Nielsen, politiinspektør og efterforskningschef ved Københavns Vestegns Politi. "Man Jager et Bæst og Fanger et Menneske" – et foredrag om ondskab, forbrydelse og straf. - 14. marts 2013.

Caroline Sophia Tarrow, Ph.d. ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Foredrag om politiets magtanvedelse og forholdet mellem politi og retsstat. - 23. april 2013.

Annette Olesen, sociolog og ph.d ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet
Foredraget: Løsladt og gældsat. I Danmark hæfter domfældte i straffesager for de nødvendige omkostninger, der er medgået til behandlingen af deres sag. - 17. september 2013.

Mette Kronbæk, Ph.d. på center for rusmiddelforskning, Aarhus universitet
Foredraget: Cannabisbrug som et social initieret fænomen. En sociologisk analyse af danske voksnes rekreative og problematiske brug af cannabis. - 22. oktober 2013.

Jonas Lindstad, cand. scient. pol., udført analyse for Justitsministeriet. Foredraget og analysen omhandlede risikofaktorer i opvækstforhold for rockere og bandemedlemmer. - 14. november 2013.

Kuno Sørensen,chefpsykolog i Red Barnet. 'Grooming - den seksuelle krænkers strategi'. Fokus på betydningen af at forstå dynamikken i hvordan krænkeren forbereder barnet til, tilsyneladende frivilligt, at indgå i de seksuelle handlinger. - 10. december 2013.

2012

Louise Victoria Johansen, Center for retskulturelle studier: Personundersøgelser. Hvilken rolle sigtedes personlige forhold spiller for rettens aktører, hvilke forhold der tillægges betydning i formildende retning, mm.. - 19. januar 2012.

Pensioneret Retspsykiater Peter Kramp fortalte om sin næsten 40 år lange karriere indenfor retspsykiatrien, hvor han har gennemført mere end 1000 mentalundersøgelser. - 21. februar 2012.

Bodil Rahbek fra Offerrådgivningen. Offerrådgivningen er et tilbud til mennesker, der har været udsat for eller vidne til kriminalitet, ulykker, pludselig dødsfald eller andre chokerende begivenheder. - 28. marts 2012.

Ole Ingstrup, tidligere forsker og ni år som øverste chef for det canadiske fængselsvæsen: "Problemet med korte fængselsstraffe". - Det danske retsvæsen bør gemme fængselsstraffen som allersidste alternativ. - 4. september 2012

Kriminolog, Mary Munro fra Skotland: "Dealing with a reputation: Glasgow, youth violence, and the optimistic turn". - 26. september 2012.

Gitte Svanholm og Marianne Vesterbirk, forfattere til bogen "Færdig med fængsel". De fortalte om deres metoder, erfaringer, udfordringer undervejs og resultaterne med de indsatte, som de coachede på Lysholmgård. - 9. oktober 2012.

Konsulent, lic.jur., Leif Senholt har siden 2004 har været rådgiver for Grønlands Landsstyre i kriminalretslige spørgsmål. Leif Senholt fortalte om kriminalitetsudviklingen i Grønland, sanktioner og forebyggelse. - 18. oktober 2012.

Lettere forsinket holdt vi FYK's15 års jubilæum. Flemming Balvig blev kåret til æresmedlem og holdt foredraget: ”Verdens laveste kriminalitet? Hvor? Hvorfor?” (Japan). Der var også vinsmagning af Crimewine. - 23. oktober 2012.

Pensioneret Retspsykiater Peter Kramp: om behandlingen af psykisk syge kriminelle og hvorfor antallet af psykisk syge kriminelle stiger voldsomt. - 14. november 2012.

Ph.d., cand.scient.soc. Kommunikationskonsulent ved Grønlands Landsret, Annemette Nyborg Lauritsen. Foredraget hed: ”Anstalten – frihedsberøvelse i Grønland”. - 13. december 2012.

2011

Kim Møller, cand.scient.adm., ph.d.. "Kontrol med hashmarkedet i København 2000-2009". Med udgangspunkt i politiets arkiver. - 25. januar 2011.

Ph.d. seniorforsker, Peter Scharff Smith: "Børn af fængslede" . 4000 danske børn har en mor eller far bag tremmer, og selv om børnene er uskyldige, betaler de en meget høj pris for deres forældres kriminelle handlinger. - 16. februar 2011.

Dr.theol. stifts- og fængselspræst Lissi Rasmussen. ”Livshistorier og kriminalitet”. Etniske minoritetsunge i Københavns fængsler, deres baggrund, status og fremtid, samt radikalisering. - 14.marts 2011.

Sociolog, Christian Klement: "Kriminalitet og bandetilknytning". Forskel på rockere og bande-medlemmernes sociale baggrund og andre ligeså kriminelle? Øges kriminaliteten ved medlemskab af en rockerklub/ en bande? - 13. april 2011.

Psykolog, Charlotte Mathiassen: "Kvindelige indsattes dagligdag i danske fængsler". Fængslede kvinder udgør en minoritet på 4-5 % af fangerne i de danske fængsler. Kvindelige fanger har imidlertid nogle særlige behov. - 9. maj 2011.

Sociolog, Maria Libak Pedersen: Justitsministeriets Forskningskontor om rekruttering til organiserede bander og andre grupperinger – herunder rockere – som er kendte af politiet og involveret i omfattende kriminalitet. - 27. september 2011.

Niels-Erik Hansen fra Dokumentations- og Rådgivningscenteret for racediskrimination. DRC har udgivet rapporten: ”En afrikaner med røde øjne”, der indeholder kvalitative data, samt gennemgang af konkrete sagsforløb. - 13. oktober 2011.

Tur til Horsens kun for medlemmer: Der var tre stop: Statsfængslet Østjylland, det nu tomme Statsfængslet i Horsens og en fremvisning på Horsens Museum af den gamle Kældersamling fra Statsfængslet Horsens. - 14. november 2011.

Mikkel Jarle Christensen idehistoriker og ph.d. stipendiat på Det Juridiske Fakultet: "Det evige politi: Redefinition og ideologi (1863-2007)". - 5. december 2011.

2010

Johannes Kjær Kristensen, kandidat i socialvidenskab fra RUC: "Kriminalforsorgens princip om ansvarlighed". - 21. januar 2010.

Tea Torbenfeldt Bengtsson, ph.d.-studerende ved SFI og Sociologisk: "Bag lås og slå - frihedsberøvelse af unge under 18 år i Danmark". - 22. februar 2010.

Marie Bruvik Heinskou, Ekstern lektor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet oplæg med titlen: "En kompleks affære - en sociologisk undersøgelse af anmeldte voldtægter i Danmark". - 25. marts 2010.

Sociolog, Jacob Brauner: "Det kognitive færdighedsprogram ". Et behandlingsprogram i Kriminalforsorgen som finder bredest anvendelse af klienter med forskellige strafforhold og baggrund. - 20. april 2010.

Morten Skjoldager journalist og forfatter til bogen ”Truslen Indefra – de danske terrorister”.: Antiterrorbekæmpelse og fællestræk ved de dømte danske terrorister. - 16 september 2010.

Crime Tours tog medlemmerne med på en yderst spændende byvandring, hvor vi stiftede bekendtskab med steder og personer, der igennem de sidste 1000 års historie har været med til at præge byens skyggeside. - 14. oktober 2010.

Cand. mag. i psykologi, Lene Ulstrup om hjælp og behandling ved seksuelle overgreb. Overgrebsproblematikken, tabuer, fakta og myter, groomingsprocesser og om de typiske senfølger af overgreb. - 22. november 2010.

Overlæge Steen Holger Hansen: Retsmedicin i Danmark og retsmedicinske opgaver i udlandet, herunder i forbindelse med tsunamien. - 2 December 2010.

2009

Pernille Sonne, Cand.mag og ph.d.-studerende. Udvikling i dansk retspsykiatri 1890-1935 - 27. januar 2009.

Antropolog, Nanette Bak Andersen: "Det der skaber frygt og det frygten skaber". Et kognitivt perspektiv på kriminalitetsundvigende gruppeadfærd - 26. februar 2009.

Christian Borch, ph.d.: "Kriminalprævention i det urbane skum". - 12. marts 2009.

Fuldmægtige i Kriminalforsorgen/Straffuldbyrdelseskontoret Anja Eliassen og Kuno Herman Lund.: "Hvordan oplever kvinder og mænd straffen i danske fængsler anno 2009?" - 1. april 2009.

Torsdag den 7. maj afholdt FYK rundvisning på/i Københavns Politigård. Arrangementet var kun for medlemmer.

LOKK's repræsentant (Landsorganisation af Kvindekrisecentre) fortæller om LOKKs rådgivning i sager om æresrelateret vold og generationskonflikter. - 24. september 2009.

Sociologerne Jacob H. Hornnes og Hans M. Graunbøl."Sociale bånd der binder?" - Hvad betyder den indsattes kontakt til familie og venner under afsoning for risikoen for, at han begår ny kriminalitet efter løsladelse? - 28. oktober 2009.

Frederik Strand, Historiker og ph.d. stipendiat ved det Juridiske Fakultet: om hvilken udvikling kriminalpolitiet har gennemgået siden det blev etableret i 1863 og til dets omdannelse til efterforskningsenhed i 2007. - 16. november 2009.

Sociolog, Sabine Kinker: "Gadens Koder i A-town - Gadens unge mænd" om hvordan logikker, værdier og spilleregler, som de unge orienterer sig efter i forhold til interaktionen på gaden - udspiller sig. - 1. december 2009.

2008

Jesper Stecher: Overvågningssamfund - alt det, der ikke fortælles. - 14. februar 2008.

Kim Møller, Ph.d.-studerende ved Center for Rusmiddelforskning, om "Dansk Hashpolitik i forandring". - 13. marts 2008.

Sociolog Anne-Stina Sørensen: "Politiets anvendelse af skydevåben". Foredraget tager udgangspunkt i den tværfaglige analyse af politiets anvendelse af skydevåben i perioden 2002-2006. - 16. april 2008.

Peter Øvig Knudsen - Arrangementet var en åben dialog med Peter Øvig Knudsen, hvor der var mulighed for at spørge ind til bøgerne om Blekingegadebanden - Den danske celle og Den hårde kerne. - 23. april 2008.

Flemming Balvig, Lars Holmberg og Thomas Elholm - om deres firma CrimeWine med vinsmagning. Smagningen var ledsaget af et ”show” om fængsler og vin – og sådan noget...- http://www.crimewine.dk - 21. maj 2008.

René Karpantschof: "Mere politi, flere optøjer? - Danmarks nye uropoliti og ungdomsuroligheder 2006-2008". - 30. september 2008.

Helle Aagot og Anne Garder om High Five; et projekt iværksat af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere med det formål at skabe job til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet. - 21. oktober 2008.

Antropologerne Turf Jakobsen og Gitte Frydensbjerg: "Dagbog fra døgninstitutionen - om vilkår for omsorg for anbragte børn og unge". - 18. november 2008.

2007

Antropolog, Jiesper Tristan Pedersen: "Vi kan vist lige nå en kop kaffe før politiet kommer - Om Christiania". Om hvad det er, der sker, når politiet træder ind på Christiania. - 6. marts 2007.

Antropologerne Julie Rahbæk Møller & Marléne Elisabeth Spielmann: "Udsatte indsatte: Forvaringsdømte grønlændere i Anstalten af Herstedvester". - 29. marts 2007.

Ole Hammer, leder af Den Sociale Døgnvagt, holdt oplæg med titlen: "Dommervagtprojektet: En særlig indsats for unge, der varetægtsfængsles". - 24. april 2007

Mandag den 10. september 2007 afholdt FYK ekskursion til Østjyllands fængsel.

Inge Halmø om tilblivelsen og arbejdet i familiehuset - en afdeling på Kriminalforsorgens pension Engelsborg - hvor dømte bor sammen med deres børn (og evt. deres partner) mens de afsoner. - 25.oktober 2007

2006

Kriminolog, Nils Christie talte på FYKs 10-års jubilæum: "Om at finde sig selv i junglen". Jubilæet fandt sted den 24. februar 2006 i Admiral Gjeddesgaard. FYK takker Nils Christie for sit fremmøde, for gaver, fremmødte og en god aften.

Sociolog, Linda Minke kom og fortalte om sin evaluering af Skejby-modellen: "Et socialt eksperiment om udtynding af kriminelt belastede", hvor kriminelle afsoner deres straf sammen med ikke-kriminelle. - 13. marts 2006.

Psykolog, Peter Berliner om Projekt MATU i Grønland. Om at få samfundet til at åbne sig for en gruppe drenge, der er beskrevet som voldelige, uunderviselige og til fare for andre. -25. april 2006.

Antropolog, Charlotte Tradsborg: "At idømme den hårdeste straf". Om hvordan de officielle og uofficielle strukturer i kriminalretten i Houston understøtter den texanske dødsstrafs fortsatte virke. - 23. maj 2006.

Sociolog, Cristina Alzaga: "Pige på lagnet - socialitet, entreprenørmentalitet og risikovillighed i danske indendørsprostitution" - yngre danske kvinders, deltagelse i sex-handel på massageklinikker. - 28. september 2006.

Antropolog, Thomas Søgaard Jensen: "Private vagter og brugen af kameraovervågning" - blandt private vagter i et butikscenter, særligt fokus på deres kontrol- og overvågningspraksis. - 26. oktober 2006.

2005

Antropolog, Sigrid Knap om sit feltarbejde på Jyderup statsfængsel, om de metodiske vilkår og udfordringer som knytter sig til denne type felt. Karakteren af den særlige socialitet som udvikles blandt fanger i et åbent fængsel. - 2. juni 2005.

Sociologerne Tenna Roepstorff Poulsen og Ann Maskell kom og fortalte om deres speciale om "Politiets forståelse af og arbejde med voldtægtssager". - 10. maj 2005.

Kriminolog, Nicolay Johansen, om gade-narkomaners særlige kultur i et sociologisk perspektiv. - 28. april 2005.

Kristina Kepinska, om vidnepsykologi. - 1. marts 2005.

David W.M. Sorensen, Ph.D.: "Indbrudstyves rejsevaner". - 28. september 2005.

Cand. Scient. Adm’erne Julie Trøjborg & Katrine Due om deres speciale: ”Socialt arbejde med synlige unge i et udsat boligområde”. - 24. oktober 2005.

Antropolog, Marie Bang Nielsen, fra NEC - om handel med kvinder. - 1. december 2005.

2004

Antropolog, Camilla Kvist om sit ph.d.-projekt: "Spormetoder: Antropologiske refleksioner over politiets efterforskningsarbejde". - 9. april 2004.

Sociolog, Jannie Noer og juristen Morten Haagensen fortalte om "brugen af straffeattester". - 29. november 2004.

Stine Høgh fortalte om TV-overvågning. - 21. oktober 2004.

Helle Øbo Petersen, lederen af mandeprojektet 'Dialog mod vold' om sit arbejde med behandling af voldelige mænd - herunder bl.a. evidens og effektmåling. - 23. september 2004.

Sociologerne Stinne L. Hansen og Vibeke L. Jensen om deres speciale." Prostitutionsforståelser blandt danske og svenske politikere". - 27. april 2004.

Cand.scient. soc. Annemette Lauritsen fortalte om kriminallovens virkninger i det nutidige grønlandske samfund, herunder problematikken omkring at sende nogle af de farligere dømte til Herstedvester. - 8. marts 2004.

Sociologerne Mette A. Andersen, Stine Christensen, Linda Minke og Rie V. Mørck om deres omfattende speciale om: "Ungdomssanktionen - en dom til struktureret kontrolleret socialpædagogisk behandling". - 17. februar 2004

2003

Ph.d. stipendiat Christian Borch fra Københavns Universitet om "Magt og kriminalpolitik". - 30. oktober 2003.

Sociolog, Gunvor Christensen om "Kriminalitetens betydning for det sociale liv i by- og boligområder". - 7. oktober 2003.

Adjunkt, ph.d. Dave Sorensen: "Desistance from Offending: Social Causation or Self-Selection?". Om faktorer der påvirker afståelse fra kriminalitet - hvordan ægteskab påvirker folks afståelse fra kriminalitet. - 17. september 2003.

Andrew M. Jefferson psykolog og Ph.D-studerende ved Center for Torturofre om sit projekt: "Fængselspraksis og træning i Nigeria: muligheder for forandring?" - 12. juni 2003.

Rasmus Heugh Wandall om sit Ph.D-projekt under titlen: "Når der ikke gives flere chancer: En empirisk undersøgelse af danske domstoles anvendelse af ubetinget frihedsstraf". - 3. april 2003.

Charlotte Mathiassen fortalte om sit Ph.D-projekt: "Fanget i tilværelsen - fastlåsthed og frigørelsesforsøg i fangers tilværelsesprojekt". - 27. februar 2003.

2002

Lotte Sangstad, sociolog fortalte om: "Tiggeri i København - gadeliv og marginalisering".- 10. oktober 2002.

Ekskursion: Jan Tonny Hansen og Klavs Morvill viste rundt og fortalte om K.R.I.S. og The Clean House, Dortheavej 12, København NV. Du kan læse mere om K.R.I.S på adresserne: http://www.kris-danmark.dk - 23. oktober 2002.

Cecilie Høigaard fortalte om graffiti. - 10. april 2002.

Susanne Clausen fortalte om sit sociologi-speciale med titlen: "Recidiv efter tilsyn i Kriminalforsorgen". - 14. februar 2002.

2001

Ph.D-projekt om politiets narkoindsats på gadeplan med kriminolog Evy Frantzsen. - 4. december 2001.

Om Den sociale døgnvagt med Manu Sareen. - 15. november 2001.
Studiebesøg til Kongens Ø. - 27. oktober 2001.

Dagmar Rasmussen om konfliktråd. - 13. september 2001.

Thorkild Lauesen kom og holdt oplæg om skizofreni i kriminalforsorgen. - 17. maj 2001.

Vejen ud af prostitution med Claus Lautrup. -7. marts 2001.
Studiebesøg på Sikringsafdelingen på Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland. - 9. februar 2001.

2000

Feltstudie i det indiske Tihar-fængsel med antropologi-studerende, Tomas Martin - 11. december 2000.

Visioner om fremtidens politi med Rigspolitichef, Torsten Hesselbjerg - 30. november 2000.

Anne-Stina Sørensen holdt oplæg om Ecstacy - 8. november 2000.

Sevrapporteret kriminalitet blandt unge med professor Flemming Balvig med udgangspunkt i Gladsaxeundersøgelserne og rapporten: Risiko Ungdom. - 21. september 2000.

Den Rullende Sygepleje, en del af Projekt Udenfor. - 3. februar 2000.

1999

Kvinder og vold med sociolog Edith Hansen, psykolog, Svend Birkedal Pedersen, Lis Vahlun fra Grevinde Danner og Karen Hallberg fra Dansk Kvindesamfund. - 26. oktober 1999.

Ph.D. Lars Holmberg om "Politiets Skøn". - 4. oktober 1999.

Hvordan skriver man speciale? - 1. marts 1999.

1998

Nina Krarup om Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. - 14. juli 1998.

Nils Christie om konfliktløsning og "Kriminalitet findes ikke - om det civile samfunds bevarelse". - 10. november 1998.

Thorkil Lauesen om sin bog: "Fra forbedringshus til parkeringshus - magt og modmagt i Vridsløselille Statsfængsel". - 12. november 1998.

Dann Hollænder om livet på Herstedvester. - 17. november 1998.

Rie Simonsen om litteratursøgning indenfor strafferetslige- og kriminologiske emner.

Henrik Marnit om Stigmatisering.

1997

Advokat Thorkild Høyer om mægling og bandekriminalitet. - 18. september 1997.

Malkit Singh om kriminalpræventivt arbejde blandt 2. generationsindvandrere. - 21. oktober 1997.

Kim Frederiksen og Niels Carstensen om Situationel prævention - røverisikring. - 14. november 1997.

1996

Projekt og specialeseminar om videnskabelig metode. Bl.a. med Britta Kyvsgaard. - 6. -7. november 1996.

Projektet menneske og Brugerforeningen om legalisering af narkotika.

Linn Adrian om Alternativ Konfliktløsning.

Jytte Vikkelsø om procesorienteret psykologi. Opfattelsen af det gode og det onde i vores kultur, relateret til kriminologien.

Ulrik Winding om ideologisk motiveret straffelovsovertrædelser.

Bjørn Elmquist om forskningens rolle og betydning i retsudvalget/det lovforberedende arbejde.

Evy Frantzen om fjernundervisning i Kriminologi ved universitetet i Oslo.