Foreningen af Yngre Kriminologer inviterer til foredraget: Bandeexit i kriminalforsorgen ved medarbejdere fra exitenheden i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Line Greve Jørgensen og Rekha Larsen

Hvilke muligheder har man, hvis man ønsker at forlade rocker- og bandemiljøet, mens man enten afsoner eller er varetægtsfængslet?
Siden Kriminalforsorgen i 2011 lancerede en særlig exitindsats for rockere og bandemedlemmer, har mere end 300 personer fra rocker- og bandemiljøet henvendt sig med ønske om at komme i exit.
I oplægget her vil medarbejdere fra exitenheden i Direktoratet for Kriminalforsorgen fortælle om erfaringerne med exit. Hvordan ser et exitforløb typisk ud? I hvilke tilfælde er det vanskeligt? Og hvad der skal til, for at et exitforløb fungerer?
Samarbejdet med øvrige aktører, herunder mentorer, psykologer samt kommuner og politi er en væsentlig del af indsatsen. Den nationale rammemodel for exitprogrammer beskriver rammerne for samarbejdet, og oplægget vil berøre hvordan samarbejdet mellem forskellige aktører ser ud i virkeligheden.

Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål og debat.

Arrangementet foregår tirsdag d. 27. oktober kl. 17.00 – 19.00.
I ”Kantinen” på 3. sal i Studiegården, Studiestræde 6 (indgang ved uglestatuerne)

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi ses!