Foreningen af Yngre Kriminologer inviterer til foredraget: ADHD-diagnosens sociale betydning for klienter/indsatte i Kriminalforsorgen

Brugen af ADHD-diagnoser er steget støt i samfundet i de seneste år, og inden for gruppen af klienter i Kriminalforsorgen har denne stigning været særlig markant. I oplægget vil Nichlas Permin Berger tage udgangspunkt i sin ph.d. fra 2015: ADHD som socialt og kulturelt fænomen. En analyse af, hvordan diagnosticerede dømte voksne og frontmedarbejdere med relation til Kriminalforsorgen tilskriver ADHD-diagnosen betydning.

Oplægget vil overvejende tage udgangspunkt i, hvordan ADHD-diagnosen indgår i klienters selv-narrativer og diagnosens betydning i et kriminologisk perspektiv. Stigningen i diagnosen vil blive diskuteret som et udtryk for en social og kulturel forankret dynamik i den særlige institutionelle kontekst, som Kriminalforsorgen udgør. Afslutningsvist berører oplægget spørgsmålet om, hvorfor ADHD-diagnosen er en så attraktiv diagnose og hvordan interessen kommer til udtryk i samspillet mellem frontmedarbejdere og klinter/indsatte i Kriminalforsorgen.

Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål og debat.

Arrangementet foregår tirsdag d. 24. november kl. 17.00 – 19.00.
I ”Kantinen” på 3. sal i Studiegården, Studiestræde 6 (indgang ved uglestatuerne)

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi ses!