Foreningen af Yngre Kriminologer inviterer til besøg på Sønderbro – Den Sikrede Institution.

Foreningen af Yngre Kriminologer inviterer til besøg på Sønderbro – Den Sikrede Institution.
I Danmark findes der i alt otte sikrede institutioner, der adskiller sig fra andre sociale døgninstitutioner ved at være aflåst og indhegnet, således at de unge, der er placeret på institutionen, ikke kan forlade området.
Målgruppen for Sønderbro er hovedsageligt unge mellem 14 og 18 år. De unge er primært placeret på Sønderbro, fordi de er i en ungdomssanktion under fase 1, fordi de er under pædagogisk opsyn eller fordi de er i varetægtssurrogat - der træder i stedet for varetægtsfængsling - da unge under 18 år ikke må sidde i fængsel eller arresthus sammen med voksne.
De unge på Sønderbro har ofte svære sociale problemstillinger og
misbrugsproblematikker, og tilbydes derfor forskellige tiltag til at afhjælpe og udrede deres situation, så den unge har bedre handlemuligheder efter opholdet.
Besøgsmødet vil bestå i en rundvisning på institutionen og efterfølgende mulighed for at høre mere om hverdagen på institutionen og de ansattes arbejde med de unge.

Besøget finder sted torsdag d. 24. november kl. 17.00 – 19.00.
Vi mødes 5 min. før foran Sønderbro på
Sundholmsvej 42, 2300 København S

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding senest tirsdag d. 22/11 på tilmelding@fyk.dk (Tjek dit spamfilter for godkendelse af din tilmelding, og tilkendegiv i din email at det ikke er spam - vi har erfaret at vores svar ofte ender i spamfilteret).
Der er plads til 45 besøgende,
hvorfor tilmeldingen vil foregå efter et ”først-til-mølle”-princip.
Vi ses!