FYK inviterer til foredrag med Aydin Soei: Modborgerskab og kriminalitet:

Hvordan vender vi unge mænd med etnisk minoritetsbaggrunds oplevelse af modborgerskab til medborgerskab?
Aydin vil forsøge at besvare dette spørgsmål ved at afdække udviklingen i landets udsatte boligområder fra slutningen af 90’erne og frem.

Undervejs tager Aydin livtag med de stigende problemer med afbrændinger og organiserede bander i udsatte boligområder og kommer med bud på, hvordan vi kan bryde den tendens, hvor mange unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund udvikler sig til vor tids pjalteproletariat og mens deres søstre på den anden side synes at klare sig stadigt bedre.

Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål og debat.
Arrangementet foregår mandag d. 23. jan kl. 17.00 – 19.00.

OBS: Som noget nyt foregår FYKs arrangementer nu på CSS, det gamle kommunehospital, på Østre Farimagsgade i lokale 4.1.18.

Det vil sige i bygning 4, 1. sal, lokale 18 (Indgang E.)

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi ses!

Forårsprogram 2017

Modborgerskab og kriminalitet
Foredrag ved Sociolog Aydin Soei
Mandag d. 23. januar kl. 17-19

Kriminaliteten der forsvandt?
Foredrag ved Professor Emeritus Flemming Balvig
Onsdag d. 1. februar kl. 17-19

Børn af fængslede
Foredrag ved Rikke Fuglsang og Helene Oldrup - Ph.d. og forskere fra SFI
Onsdag d. 22. februar kl. 17-19

Min søn blev IS-kriger – En mors fortælling
Foredrag ved Karolina Dam
Tirsdag d. 14. marts kl. 17-19

‘Jihadi Badass’:
Some criminological notes on the seductions of terrorism
Foredrag ved Professor Keith Hayward
Torsdag d. 27. april kl. 17-19

CrimeWine Vinsmagning
Kun for medlemmer, mere info følger om pris og tilmelding
Onsdag d. 24. maj kl. 17.00-20.00

Arrangementer foregår på Københavns Universitet Øster Farimagsgade 5, Sociologisk Institut lokale 4.1.18 med mindre andet fremgår

Tilmelding til foredrag er ikke nødvendig. Arrangementerne er åbne for alle.
Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer pris: 30 kr.
Få mere info på fyk.dk eller på facebook/groups/FYKgruppe

Sønderbro 24/11 er aflyst.

Vi er meget ked af at melde ud så sent, men vi er blevet nødt til at aflyse dagens arrangement.

Foreningen for Yngre Kriminologer inviterer til foredrag ved ph.d. Julie Laursen.

Julies ph.d. afhandling undersøger de kognitive færdighedsprogrammer i danske fængsler.
Afhandlingen har et særligt fokus på Kriminalforsorgens oplæring af straffedømte i sociale kompetencer, følelseskontrol og kommunikative færdigheder i Det Kognitive Færdighedsprogram, Anger Management og opfølgningsprogrammet Booster. Afhandlingen er en kvalitativ undersøgelse af indholdet i de kognitive programmer, samt både instruktører og deltageres opfattelser af samme.

Foredraget finder sted torsdag d. 1. december kl. 17-19 i Studiegården, Studiestræde 6, Anneks A.

FYK er vært for lidt forfriskninger. Arrangementet er gratis for medlemmer af FYK, for andre koster det 30 kr.

Kontingent

Kære alle FYK'ere
Efterårssæsonen er skudt igang - og vi har brug for din medlemsstøtte, så vi også kan lave en masse arrangementer til foråret - som medlem har man også adgang til særarrangementer.
Det koster den nette sum af 200 kr. for et år (2 sæsoner) - men kun 100 kr. for pensionister/studerende.
Penge skal indbetales på vores konto ( Reg. 1551 kontonummer 16490288) skriv din email i indbetalingsfeltet, så bliver du kvitteret med en bekræftelse :) Man kan også komme os i forkøbet og følge instruksen her: http://www.fyk.dk/node/5
Alternativt kan I indmelde jer på dagen for et arrangement.
Håber I vil hjælpe os!
Venlig hilsen bestyrelsen
Ps. Der bliver tjekket mails løbende, men forvent at der kan forekomme noget forsinkelse på svar.
PPS. Man kan også vælge at betale for det enkelte arrangement på dagen - det koster 30 kr. - indtil videre

Foreningen af Yngre Kriminologer inviterer til besøg på Sønderbro – Den Sikrede Institution.

Foreningen af Yngre Kriminologer inviterer til besøg på Sønderbro – Den Sikrede Institution.
I Danmark findes der i alt otte sikrede institutioner, der adskiller sig fra andre sociale døgninstitutioner ved at være aflåst og indhegnet, således at de unge, der er placeret på institutionen, ikke kan forlade området.
Målgruppen for Sønderbro er hovedsageligt unge mellem 14 og 18 år. De unge er primært placeret på Sønderbro, fordi de er i en ungdomssanktion under fase 1, fordi de er under pædagogisk opsyn eller fordi de er i varetægtssurrogat - der træder i stedet for varetægtsfængsling - da unge under 18 år ikke må sidde i fængsel eller arresthus sammen med voksne.
De unge på Sønderbro har ofte svære sociale problemstillinger og
misbrugsproblematikker, og tilbydes derfor forskellige tiltag til at afhjælpe og udrede deres situation, så den unge har bedre handlemuligheder efter opholdet.
Besøgsmødet vil bestå i en rundvisning på institutionen og efterfølgende mulighed for at høre mere om hverdagen på institutionen og de ansattes arbejde med de unge.

Besøget finder sted torsdag d. 24. november kl. 17.00 – 19.00.
Vi mødes 5 min. før foran Sønderbro på
Sundholmsvej 42, 2300 København S

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding senest tirsdag d. 22/11 på tilmelding@fyk.dk (Tjek dit spamfilter for godkendelse af din tilmelding, og tilkendegiv i din email at det ikke er spam - vi har erfaret at vores svar ofte ender i spamfilteret).
Der er plads til 45 besøgende,
hvorfor tilmeldingen vil foregå efter et ”først-til-mølle”-princip.
Vi ses!

FYK fejrer 20 års jubilæum

Jubilæumsforedrag v. lektor i kriminologi Lars Holmberg

Forebyggelse, evidens og forretning

Hvad skal der til for, at forebyggelse kan kaldes "evidens-baseret"? Kan vi være sikre på, at evidens-baserede indsatser virker? Og hvad sker der, når forebyggelse bliver forretning? Dette er nogle af de spørgsmål, Lars Holmberg vil tage op i sit indlæg, som tager udgangspunkt i et par konkrete forebyggelsestiltag, som muligvis ikke er helt så virksomme, som de påstås at være.

Efterfølgende inviterer vi til en jubilæumsreception
Fredag d. 4. november kl. 16-19
Arrangementet er gratis for alle og foregår i kantinen 3. sal, Studiegården, Studiestræde 6, København K
Tilmeld dig gerne i begivenheden på www.facebook.com/groups/FYKgruppe/

FYK inviterer til foredrag om vold og drab i nære relationer

Hvert år bliver 10-12 personer i Danmark dræbt af deres partner. I mange af disse sager er familie, kollegaer og naboer allerede klar over, at der er noget galt i forholdet, men ingen griber ind. Hvorfor ikke?

Cand. jur Nell Rasmussen og sociolog Esther Nørregård-Nielsen står bag denne undersøgelse omkring partnerdrab.

"Turde flere blande sig så ville statistikken se mindre dyster ud, konkluderer et nyt forskningsprojekt, der gennemgår 36 drab i ægteskaber og parforhold begået i Danmark fra 2009-2011.

Kendetegnende for disse tragiske sager er at venner, familie, naboer og kolleger vidste, at der var alvorlige problemer i forholdet."

Vi mødes i "Kantinen" på 3. sal. Indgang ved "Uglerne"

Arrangementet er gratis for medlemmer af Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.

FYK inviterer til foredraget: My Life After Hate med Arno Michaelis.

Arno har en fortid som voldelig punk-rocker. I 1987 blev han som 16-årig optaget i det racistiske white power-miljø i Milwaukee, og blev kort tid efter medstifter af en af en af de største skinhead-organisationer i verden.
Det gik stærkt for Arno, som 19-årig var han blevet såkaldt prædikant i den selverklærede bevægelse Racistisk Hellig Krig. Og med sin karakteristiske stemme blevet forsanger i det amerikanske had-metal band Centurion, som fik fans blandt skinheads i flere dele af verdenen.
I dag er Arno Michaelis med sine egne ord ”enhver skinheads værste mareridt”, han fungerer som foredragsholder og leder af organisationen Serve2Unite, som arbejder med fredsstiftende projekter blandt ekstremistiske unge. Han har desuden udgivet bogen ”My Life After Hate” som foredraget tager udgangspunkt i. Foredraget er på engelsk.

Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål og debat.
Arrangementet foregår torsdag d. 22. september kl. 17.00 – 19.00.
I Anneks A, Studiestræde 6

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi ses!

Program for efteråret 2016

My Life After Hate
Foredrag ved Arno Michaelis afhoppet nynazist, leder af Serve 2 Unite
Nb. Foredraget er på engelsk og foregår i Anneks A studiestræde 6
Torsdag d. 22. september kl. 17-19

Forebyggelse af vold og dødelig vold i nære relationer
Foredrag ved cand. jur. Nell Rasmussen og cand.scient.soc. og ph.d. Esther Nørregård-Nielsen
Onsdag d. 5. oktober kl. 17-19

FYK's 20 års jubilæum
Lektor i kriminologi Lars Holmberg holder jubilæumsforedrag
Efterfølgende inviterer vi til en jubilæumsreception
Fredag d. 4. november kl. 16-19

Tur til den sikrede institution Sønderbro
Tilmelding på tilmelding@fyk.dk (modtages efter 1/11. Begrænset antal pladser.)
Torsdag d. 24 november kl. 17-19

Kognitive færdighedsprogrammer i danske fængsler
Foredrag ved ph.d. Julie Laursen
Torsdag d. 1. december kl. 17-19

Alle arrangementer foregår i kantinen 3. sal, Studiegården, Studiestræde 6 med mindre andet er anført, tjek fyk.dk for ændringer.

Tilmelding til foredrag er ikke nødvendig. Arrangementerne er åbne for alle.
Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer pris: 30 kr.