Sommerfest i FYK - på tagterrassen af Jura!

Vi skyder det nye semester igang med en sommerfest på tagterassen over kantinen.

Dette foregår 27. august klokken 12:30 - 16:30 Studiestræde 6, indgang mellem uglerne. (Tag elevatoren helt op!)

Medbring selv egne drikkevarer og kød til grillen, så sørger bestyrelsen for salat, flutes, ketchup, grill'er osv.

Vi ses!

Foreningen af Yngre Kriminologer inviterer til foredraget: Retsmedicin i Danmark – CSI versus virkeligheden

Retsmedicin er gennem de seneste år blevet mere synligt - ikke mindst gennem fremtrædende roller i krimiserier som CSI, Bones og NCIS. Fællestrækket er, at alle retsmedicinere leverer afgørende og utvetydige oplysninger, der bidrager til opklaringen af en sag.
Men hvordan forholder det sig med virkelighedens retsmedicin i Danmark? Hvad beskæftiger en retsmediciner sig med til daglig, hvad kan man konkludere ud fra de fund man gør og hvor galt kan det gå, hvis man "tager munden for fuld"?
Martin R. Christensen er læge på Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet og vil præsentere organisationen af retsmedicin i Danmark og give et overblik over nogle af de aspekter arbejdet kan medføre i forbindelse med efterforskning.

Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål og debat.
Arrangementet foregår torsdag d. 19. maj kl. 17.00 – 19.00.
I Anneks B, Studiestræde 6

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi ses!

Foreningen af Yngre Kriminologer inviterer til foredraget: Radikalisering, exit-processer og løsrivelse fra ekstremistiske miljøer ved Tina Wilchen Christensen

Hvorfor bliver nogle radikaliseret og udvikler en ekstremistisk identitet?
Hvorfor kan man ikke udarbejdet en profil på den næste terrorist?
Hvad skal der til for at forlade en ekstrem gruppe igen - og hvorfor er det så svært?

Tina Wilchen Christensen har, på baggrund af flere forskningsopgaver og senest et ph.d. projekt, arbejdet med radikalisering, exit-processer og løsrivelse fra ekstremistiske miljøer. Derfor har hun stor indsigt i de processer, der medvirker til at unge radikaliseres og udvikler en ekstremistisk adfærd - men også i de sammenhænge der fører til løsrivelse fra disse miljøer. Kom og hør mere om hvad den seneste forskning byder på. Få indsigt i og bud på konkrete metoder, der kan hjælpe mennesker ud af ekstreme grupper.

Tina er uddannet cand.polit. i socialantropologi, og ph.d. i socialpsykologi. Hendes foredrag bygger på et etnografisk feltarbejde og indeholder udsagn og indsigter fra både tidligere ekstremister, og de mentorer der støtter dem i at forlade ekstreme grupper både socialt og mentalt.

Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål og debat.

Arrangementet foregår tirsdag d. 19. april kl. 17.00 – 19.00,
I Anneks A, Studiestræde 6, København K

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi ses!

Foreningen af Yngre Kriminologer inviterer til foredraget: »Europol, cyberkriminalitet og seksuelle overgreb på børn ved post.doc. Trine Thygesen Vendius«

Trine Thygesen Vendius holder oplæg om sit phd projekt om Europol, cybercrime og proaktiv efterforskning af seksuelle forbrydelser mod børn på nettet. I oplægget præsenterer Trine os for sine forskningsresultater. Herefter fortæller Trine om processen i projektet - hvordan får man politi i tale - og om efterspillet - den store mediestorm i forbindelse med afstemningen om retsforbeholdet, hvor afhandlingen pludselig blev genstand for stor ståhej.

Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål og debat.

Arrangementet foregår torsdag d. 17. marts kl. 17.00 – 19.00,
i kantinen 3. sal, Studiegården, Studiestræde 6, København K

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi ses!

Foreningen af Yngre Kriminologer inviterer til foredraget: »Stalking i Danmark – arbejdet i Dansk Stalking Center«

Stalking er stadig et relativt ukendt fænomen i Danmark på trods af, at mellem 100.000 og 132.000 tusind danskere årligt udsættes for stalking. I løbet af de seneste par år er der begyndt at komme opmærksomhed politisk, i medierne og i den brede befolkning på stalking, og hvilke konsekvenser et stalkingforløb har for den udsatte samt pårørende og eventuelle børn. Med åbningen af Dansk Stalking Center i juni 2015 er der nu kommet et sted, hvor alle typer af udsatte og nogle stalkere kan henvende sig og få hjælp og rådgivning.

Oplægget vil tage udgangspunkt i, hvorfor vi skal tage stalking seriøst, og hvilke konsekvenser stalking kan medføre psykologisk, socialt, økonomisk og samfundsmæssigt. Dansk Stalking Centers arbejde for de udsatte samt stalkerne vil blive præsenteret.

Til oplægget vil videns- og udviklingskonsulent fra Dansk Stalking Center Julie Nynne Bune give en grundig introduktion til fænomenet stalking. Derudover vil en tidligere stalkingudsat fortælle sin personlige historie.

Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål og debat.

Arrangementet foregår torsdag d. 25. februar kl. 17.00 – 19.00,
i »Bispegården«, BISP 214 B, Bispetorvet 1-3, 2. sal, København K

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi ses!

Program for foråret 2016

Stalking i Danmark – arbejdet i Dansk Stalking Center
Foredrag ved antropolog Julie Nynne Bune
Torsdag d. 25. februar kl. 17-19
N.B. Foredraget afholdes Bispetorvet 1-3, 2. sal. Lok 214B

Europol, cyberkriminalitet og seksuelle overgreb på børn
Foredrag ved post.doc. Trine Thygesen Vendius
Torsdag d. 17. marts kl. 17-19

Radikalisering, exit-processer og løsrivelse fra ekstremistiske miljøer
Foredrag ved ph.d. Tina Wilchen Christensen
Tirsdag d. 19. april kl. 17-19
N.B. Foredraget afholdes I Anneks A, studiestræde 6.

Retsmedicin i Danmark - CSI versus virkeligheden
Foredrag ved læge og ph.d.-stud. ved retsmedicinsk institut Martin Rune Christensen
Torsdag d. 19. maj kl. 17-19
N.B. Foredraget afholdes I Anneks B, studiestræde 6.

Byvandring med Politihistorisk museum (kun for medlemmer af FYK)
Mere info følger om tilmelding, vi slutter turen og sæsonen af med ’et glas’
Torsdag d. 9. juni kl. 17.30-20.00

Arrangementer foregår i kantinen 3. sal, Studiegården, Studiestræde 6
med mindre andet fremgår

Tilmelding til foredrag er ikke nødvendig. Arrangementerne er åbne for alle.
Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer pris: 30 kr.
Få mere info på fyk.dk eller på facebook/groups/FYKgruppe

Foreningen af Yngre Kriminologer inviterer til foredrag med Trine Mygind Korsby ”Transnationalt alfonseri og menneskehandelsbagmænd i Rumænien”

Trine Mygind Korsby vil fortælle om sin netop færdiggjorte ph.d., som er baseret på feltarbejde blandt alfonser og menneskehandelsbagmænd i det østlige Rumænien. Foredraget vil give et indblik i hverdagslivet, forretningsmetoderne og de sociale relationer blandt dem, der orkestrerer og organiserer menneskehandel og transnationalt alfonseri. Foredraget vil handle om relationen mellem alfons og sexarbejder, transnationalt alfonseri som business, rejsen til destinationslandet, samt etiske og metodiske implikationer af feltarbejde i et kriminelt felt.

Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål og debat.

Arrangementet foregår tirsdag d. 15. december 2015 kl. 17.00 – 19.00.
I ”Kantinen” på 3. sal i Studiegården, Studiestræde 6 (indgang ved uglestatuerne)

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi ses!

Foreningen af Yngre Kriminologer inviterer til foredraget: ADHD-diagnosens sociale betydning for klienter/indsatte i Kriminalforsorgen

Brugen af ADHD-diagnoser er steget støt i samfundet i de seneste år, og inden for gruppen af klienter i Kriminalforsorgen har denne stigning været særlig markant. I oplægget vil Nichlas Permin Berger tage udgangspunkt i sin ph.d. fra 2015: ADHD som socialt og kulturelt fænomen. En analyse af, hvordan diagnosticerede dømte voksne og frontmedarbejdere med relation til Kriminalforsorgen tilskriver ADHD-diagnosen betydning.

Oplægget vil overvejende tage udgangspunkt i, hvordan ADHD-diagnosen indgår i klienters selv-narrativer og diagnosens betydning i et kriminologisk perspektiv. Stigningen i diagnosen vil blive diskuteret som et udtryk for en social og kulturel forankret dynamik i den særlige institutionelle kontekst, som Kriminalforsorgen udgør. Afslutningsvist berører oplægget spørgsmålet om, hvorfor ADHD-diagnosen er en så attraktiv diagnose og hvordan interessen kommer til udtryk i samspillet mellem frontmedarbejdere og klinter/indsatte i Kriminalforsorgen.

Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål og debat.

Arrangementet foregår tirsdag d. 24. november kl. 17.00 – 19.00.
I ”Kantinen” på 3. sal i Studiegården, Studiestræde 6 (indgang ved uglestatuerne)

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi ses!

Foreningen af Yngre Kriminologer inviterer til foredraget: Bandeexit i kriminalforsorgen ved medarbejdere fra exitenheden i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Line Greve Jørgensen og Rekha Larsen

Hvilke muligheder har man, hvis man ønsker at forlade rocker- og bandemiljøet, mens man enten afsoner eller er varetægtsfængslet?
Siden Kriminalforsorgen i 2011 lancerede en særlig exitindsats for rockere og bandemedlemmer, har mere end 300 personer fra rocker- og bandemiljøet henvendt sig med ønske om at komme i exit.
I oplægget her vil medarbejdere fra exitenheden i Direktoratet for Kriminalforsorgen fortælle om erfaringerne med exit. Hvordan ser et exitforløb typisk ud? I hvilke tilfælde er det vanskeligt? Og hvad der skal til, for at et exitforløb fungerer?
Samarbejdet med øvrige aktører, herunder mentorer, psykologer samt kommuner og politi er en væsentlig del af indsatsen. Den nationale rammemodel for exitprogrammer beskriver rammerne for samarbejdet, og oplægget vil berøre hvordan samarbejdet mellem forskellige aktører ser ud i virkeligheden.

Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål og debat.

Arrangementet foregår tirsdag d. 27. oktober kl. 17.00 – 19.00.
I ”Kantinen” på 3. sal i Studiegården, Studiestræde 6 (indgang ved uglestatuerne)

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK),
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer.
Der vil blive serveret lidt forfriskninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi ses!

Foreningen af Yngre Kriminologer inviterer til foredrag om Breathe SMART

Forandring gennem åndedræt: forsknings- og praksisoplæg om brugen af yoga, meditation og åndedrætsteknikker blandt kriminelle og misbrugere.

● Jakob Lund, kropsterapeut og stifter af organisationen Breathe SMART: Fra vilje til væren. Om Breathe SMART’s teknikker, metode og filosofi.

● Nanna Ahlmark, religionssociolog, ph.d. studerende, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet: om undersøgelsen ’Forandring gennem åndedræt. Breathe SMART som en vej ud af kriminalitet og misbrug’. Kvalitativ undersøgelse af deltageres perspektiver på de forandringer, de oplever gennem Breathe SMART, og om de sociale omstændigheder, der kendetegner deres liv.

● Lone Maj Clausen, cand.pæd.pæd.psyk. og psykomotorisk terapeut: om sit speciale ved Danmarks Pædagogiske Universitet: ’Kropslig social selvforståelse - som en del af overskridende læring’. En kvalitativ undersøgelse af kropslig social selvforståelse og forandring gennem deltagelse i Breathe SMART.

Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål og debat.
Arrangementet foregår tirsdag d. 22. september 2015 kl. 17.00 – 19.30
I Anneks A i Studiegården, Studiestræde 6, København

Arrangementet er gratis for medlemmer af
Foreningen af Yngre Kriminologer (FYK)
og koster 30 kr. for ikke-medlemmer
Der vil blive serveret forfriskninger
Tilmelding er ikke nødvendig

Vi ses!